TeamTrots

Werkwijze

Mijn ambitie is om zoveel mogelijk zakelijke teams met trots en passie te laten werken, omdat ik erin geloof dat werken daarmee niet alleen leuker wordt, maar ook nog eens meer oplevert!

Omdat elk team uniek is en haar eigen sterke punten en uitdagingen kent, is de wijze waarop ik teams begeleid maatwerk. Mijn werkwijze stem ik af op de actuele behoeften die in een team aanwezig zijn. Je kunt daarbij denken aan een mix van:

  • teamcoaching,
  • training,
  • individuele coaching,
  • organisatie-advies, 
  • online ondersteuning en
  • begeleiding ‘on the job’.

"De high fives in een team, daar doe ik het voor!"

UITGANGSPUNTEN

Mijn werk met teams en organisaties is gebaseerd op een aantal leidende principes:

Teams zijn uniek, creatief en vindingrijk

Teams blijken heel goed in staat te zijn hun problemen op te lossen. Ideeën en oplossingen liggen vaak verscholen onder de oppervlakte en worden zichtbaar als het team op een andere manier naar zichtzelf kijkt. Elk team is daarbij uniek. Hoe beter een team in staat is dat unieke weefsel van verbindingen tussen alle teamleden te zien, hoe veerkrachtiger en vindingrijker zij wordt.

Elke stem is belangrijk

Ik geloof dat elke stem belangrijke informatie in zich draagt voor het team. Elk teamlid ziet een deel van de waarheid. Een team dat nieuwsgierig is naar ‘andere waarheden’, zelfs als die in eerste instantie ongemakkelijk voelen, is een team dat gebruik maakt van verschillen.

Nieuwe inzichten ontstaan door anders waar te nemen

Wij mensen zijn getraind om vooral gebruik te maken van ons rationele brein. Dat brein is super waardevol en tegelijkertijd is er nog zo veel aanvullende wijsheid te ontdekken door op andere manieren waar te nemen. Bijvoorbeeld door het creatieve en intuïtieve brein aan te spreken. Door op speelse en interactieve en wijze aan de slag te gaan, boort het team nieuwe informatie aan, waarmee nieuwe paden worden ontsloten die eerder niet zichtbaar waren.

Teams zijn continu in verandering

Teams hebben continu te maken met verandering, soms geïnitieerd van buiten het team (bijvoorbeeld door Covid of door een reorganisatie) en vaak ook van binnenuit. Verandering brengt vaak onzekerheid met zich mee. De meest wendbare teams gaan lastige situaties niet uit de weg, maar zijn juist nieuwsgierig naar wat ze kunnen leren van die situaties.

Leren beklijft het beste in de context van de praktijk

Teams leren het meest als leerervaringen aansluiten bij hun behoeften in de praktijk. Die behoeften zijn dan ook leidend bij het vormgeven van een begeleidingstraject. Andersom geldt ook dat nieuwe inzichten en gedrag alleen duurzaam beklijven door ze toe te passen en te oefenen in de praktijk.