TeamTrots

Ervaringen

Yvet is een ervaren strategisch adviseur en een professionele projectmanager en teamcoach. Yvet is gezegend met een ‘birds eye view’ en kennis van de business. Zij brengt overzicht en inzicht in de bedrijfsprocessen, is erg gestructureerd in haar aanpak. Bovenal brengt Yvet een warm hart: de relatie gaat altijd eerst. Deze eigenschappen samen met haar vaak originele wijze van situaties benaderen, maakt dat managers en medewerkers ‘als vanzelf’ met meer plezier en trots hun doelen bereiken.

Elke manager die verbeterde resultaten met en door trotse medewerkers wil, zou ik van harte aanbevelen om Yvet aan boord te nemen!

Desiree Willemsen

Yvet heeft samen met Sanne een verrassende workshop georganiseerd voor een groep collega’s, waar ik deel van uit maak. De workshop was goed voorbereid, creatief en inspirerend.

Yvet weet waar ze over praat, verdiept zich in de organisatie en mens, is betrokken. Yvet weet je te boeien en zorgt dat de hele groep actief deelneemt. Je krijgt er als individu en als groep positieve energie van.

Feedback naar aanleiding van een workshop die ik samen met Sanne Gijsbers heb gefaciliteerd voor Servatius.

Vivian Beckers

Bij de start van onze nieuwe sub-teams zochten we naar een vorm om met elk team een goede start te kunnen maken, die ons zou helpen de verdere ontwikkeling te stimuleren. We benaderden Yvet van TeamTrots en zij wist ons samen met haar collega Hans van 5xWaarom tijdens een intakegesprek enthousiast te maken voor de werkwijze en tools die zij in huis hebben. Yvet en Hans wisten heel goed een vinger te leggen op de zaken die voor ons van belang waren en dat ook te vertalen naar een passend programma. Een programma dat vervolgens op maat werd gesneden door input op te halen bij de medewerkers met behulp van een enquête.

De teamstarts die we vervolgens met onze teams hadden, waren daardoor verschillend en echt een succes. We spraken onze ambities uit, onderzochten waar de kracht in ons team zit, waar we op hoopten naar de toekomst en ook de uitdagingen die we zagen. Yvet en Hans hebben er voor gezorgd dat we een goede start met elkaar hebben kunnen maken die behalve nuttig ook erg leuk was. Complimenten!

Marloes Delhij

In een roerige anderhalf jaar tijd hebben we met veel nieuwe en verschillende mensen een nieuw sales MT gevormd. Het MT begon goed te draaien maar toch had ik het gevoel dat we er samen nog veel meer uit zouden kunnen halen. Met dat gevoel ben ik op zoek gegaan naar iemand die die potentie zou kunnen registreren en activeren. Yvet heeft die rol heel goed ingevuld en een uitstekende dag neergezet waarbij we wegliepen met een prachtige gezamenlijke ambitie die niet alleen het MT maar ook de bijbehorende teams kan en zal verbinden!

Hans Söhngen

Ik wil jullie nogmaals bedanken voor de leuke, motiverende en inzichtgevende avond vorige week voor ons als kernteam. En voor jullie geweldige en belangeloze inzet! Van de week hadden we weer kernteamvergadering en iedereen was unaniem heel positief over de avond en wat zo’n avond voor ons als team doet. Tijdens de vergadering werd er heel wat gelachen en we waren ook snel klaar met vergaderen. Het heeft ons goed gedaan! Dank daarvoor!

Feedback naar aanleiding van een sessie die ik samen met Walter Sijs heb gefaciliteerd voor dit team dat zich op vrijwillige basis enorm hard maakt voor een duurzame wijk in Houten.

Katrin Larsen

Initiator & Chairman De Hoeven Energie

Vanwege de start van een nieuw MT binnen onze organisatie hebben we 5xWaarom en TeamTrots gevraagd een maatwerk sessie te organiseren waarin Teamontwikkeling centraal stond. We hadden geen ‘probleem’, maar wel het gevoel dat er meer uit te halen viel. De sessie is ons zeer goed bevallen. Door de benadering van Hans van 5xWaarom en Yvet van TeamTrots werden we gestimuleerd zaken met elkaar te bespreken die niet vaak binnen ons team besproken werden. Minstens net zo relevant is de concrete ‘call to action’ die we meenamen hieruit. Het heeft ons team zeker een stap verder in de goede richting gebracht, en bovendien…… het was ook nog eens een leuke middag.

Marcel van Wersch

Met de afdeling Marketing & Communicatie van ARAG hebben we recent genoten van de gastvrije ontvangst van Yvet van TeamTrots en Hans van 5xWaarom. Omdat er veel veranderingen in de afdeling hebben plaatsgevonden was het een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Yvet en Hans voelden goed aan waar onze energie zat en wisten een veilige omgeving te creëren. Ze sloten goed aan bij onze wensen waardoor we de dag als heel positief en waardevol hebben ervaren.

Carla Verwijmeren

Wij denken als team aan een zaadje wat Yvet heeft geplant in ons team. Een zaadje wat is gaan groeien in onze connectie en communicatie als team. Er waren onuitgesproken gedachten en gevoelens. Yvet heeft ervoor gezorgd dat er een aantal problemen aan het licht zijn gekomen. Wij uiten nu veel beter onze gevoelens en durven in veiligheid een dialoog aan te gaan zonder consequenties. Daarnaast heeft ze nog meer zaadjes geplant waar we in de toekomst nog aan gaan werken. Wij zijn vooral een team geworden waarin het vertrouwen is gegroeid en waarin wij als team denken en niet als losstaande eilandjes!

Ben Verboom

Omdat mijn team voor een aantal grote veranderingen stond, heb ik Yvet gevraagd om met ons aan de slag te gaan. We wilden aan twee concrete thema’s werken. Om te beginnen wilden we meer inzicht hebben in de rollen in ons team. We zijn een divers team, met rollen in uiteenlopende vakgebieden en we zochten naar een manier om elkaar nog beter te begrijpen. Daarnaast stonden we als team voor een nieuwe fase en wilden we graag een concreet plan om daar invulling aan te geven. Yvet heeft drie sessies voor ons gefaciliteerd waarin we beide vraagstukken hebben beetgepakt. Het heeft ons heel veel inzicht opgeleverd over ons team: zo zijn we ons veel bewuster over onze sterke kanten en onze valkuilen. En we weten veel beter wat we van elkaar kunnen verwachten. We hebben echt het gevoel dat we elkaar sinds die sessies nog beter kunnen ‘vinden’. Bovendien hebben de sessies ons de bouwstenen voor ons plan opgeleverd. Het leuke aan de sessies was dat Yvet op een ‘anders-dan-anders’ manier met ons aan de slag ging. Door gebruik te maken van creatieve en interactieve oefeningen heeft ze veel energie bij ons losgemaakt. We hebben dingen besproken die we normaal niet zo snel bespreken en dat op een hele positieve en speelse manier. Inmiddels hebben we onze plannen uitgewerkt en heb ik Yvet gevraagd om binnenkort weer een aantal sessies te faciliteren om ons commitment voor dit plan verder vorm te geven en ons ’empowerment’ als team te versterken. Ik kijk er al naar uit!

Erik Rieken

In een periode van heroriëntatie wat betreft mijn carrière heb ik het geluk gehad om gecoached te worden door Yvet. Ik had vanuit eerdere contacten meteen al een leuke klik met haar. Ik zocht haar op en vroeg of ze er voor open stond om mijn coach te zijn. Het was een begin van een heel gaaf traject wat resulteerde in een veel scherper beeld van wie ik ben als professional, wat ik wil en wat mijn energiegevers zijn. Coaching van Yvet typeert zich mijns inziens door een combinatie van het creëren van een vertrouwelijke sfeer met een rustige doch doeltreffende confrontatie met de werkelijkheid. Haar stijl werkte heel goed bij mij. Ze was echt oprecht geïnteresseerd in mij als persoon en wat mijn intrinsieke drijfveren zijn. Ik ben haar erg dankbaar voor het traject.

Aron Stam

Adviseur Klantcontact Energie at HVC

Leuke, inspirerende sessie gisteren. Gaaf om jullie aan het werk te zien en uit de comfort zone gehaald te worden. Een mooie opmaat naar meer.

Feedback naar aanleiding van een sessie die ik samen met partner in crime Hans Maas heb gefaciliteerd voor Pridea.

Michiel Dietvorst

Ik leerde Yvet kennen als een gedreven team coach. Zij deed veel ervaring op in professionele organisaties, waardoor zij de taal van de “business” spreekt. Zij werkt gestructureerd, communiceert helder en heeft een grote dosis creativiteit. Deze komt o.a. tot uiting via sterke metaforen en beeldvorming. Daarnaast is zij een warme persoonlijkheid, die oprecht begaan is met haar klanten en het resultaat dat haar klanten beogen.

Katelijne Rotsaert